Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-24 Stoppdatum 2018-04-24
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 17456
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: