Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-07 Stoppdatum 2018-03-07
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4265
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: