Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-09 Stoppdatum 2018-03-09
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 11186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: