Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-13 Stoppdatum 2018-03-13
Mängd (ton): 10,16 Kostnad totalt: 16256
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: