Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norregölen våtm.sjömad (34), br027 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-13 Stoppdatum 2018-03-13
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3390
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: