Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-13 Stoppdatum 2018-03-13
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3475
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: