Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-14 Stoppdatum 2018-03-14
Mängd (ton): 4,88 Kostnad totalt: 6650
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: