Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-01 Stoppdatum 2018-08-01
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3505
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: