Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-02 Stoppdatum 2018-08-02
Mängd (ton): 6,89 Kostnad totalt: 12389
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: