Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA003, 585 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-05 Stoppdatum 2018-08-05
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1626
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: