Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB004, 2358 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-02 Stoppdatum 2018-10-02
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1447
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: