Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAM043, 440 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-25 Stoppdatum 2018-10-25
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3561
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: