Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN006, 2467 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-25 Stoppdatum 2018-04-25
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 6755
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: