Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-25 Stoppdatum 2018-04-25
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5067
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: