Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL009, 364 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-30 Stoppdatum 2018-09-30
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 14898
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: