Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR039, 2417 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-26 Stoppdatum 2018-10-26
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 5297
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: