Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA013, 2021 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-24 Stoppdatum 2018-10-24
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 8712
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: