Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-25 Stoppdatum 2018-09-25
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 4484
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: