Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM006, 1511 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-25 Stoppdatum 2018-07-25
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3639
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: