Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM025, 1530 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-25 Stoppdatum 2018-07-25
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3821
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: