Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM029, 1531 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-26 Stoppdatum 2018-07-26
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 5459
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: