Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-19 Stoppdatum 2018-10-19
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 12504
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: