Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-19 Stoppdatum 2018-10-19
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 10559
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: