Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLJ002, 3260 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-28 Stoppdatum 2018-07-28
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3639
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: