Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS030, 2111 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-18 Stoppdatum 2018-10-18
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3630
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: