Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR010, 1804 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-04 Stoppdatum 2018-08-04
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3647
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: