Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK004, 3123 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-11 Stoppdatum 2018-08-11
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 16955
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: