Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK073, 3211 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-10 Stoppdatum 2018-08-10
Mängd (ton): 7,11 Kostnad totalt: 12017
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: