Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB006, 2527 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-12 Stoppdatum 2018-08-12
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3457
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: