Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB016, 2537 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-13 Stoppdatum 2018-08-13
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1647
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: