Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB019, 2540 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-13 Stoppdatum 2018-08-13
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 3293
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: