Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU017, 2579 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-13 Stoppdatum 2018-08-13
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3457
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: