Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-09 Stoppdatum 2018-08-09
Mängd (ton): 16,07 Kostnad totalt: 27160
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: