Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN018, 2664 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-09 Stoppdatum 2018-08-09
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3457
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: