Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-06 Stoppdatum 2018-09-06
Mängd (ton): 2,05 Kostnad totalt: 3739
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: