Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR044, 2892 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-29 Stoppdatum 2018-04-29
Mängd (ton): 21,06 Kostnad totalt: 31280
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: