Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG023, 1629 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-26 Stoppdatum 2018-07-26
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1820
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: