Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-01 Stoppdatum 2018-10-01
Mängd (ton): 7,03 Kostnad totalt: 10443
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: