Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN055, 2743 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-01 Stoppdatum 2018-10-01
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 5931
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: