Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTAS022, 7669 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-31 Stoppdatum 2018-07-31
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3593
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: