Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-02 Stoppdatum 2018-08-02
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 7185
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: