Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-23 Stoppdatum 2018-09-23
Mängd (ton): 7,99 Kostnad totalt: 11861
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: