Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOR018, 1585 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-24 Stoppdatum 2018-07-24
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 5641
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: