Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-02 Stoppdatum 2018-08-02
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: