Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-29 Stoppdatum 2018-07-29
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3145
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: