Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-30 Stoppdatum 2018-07-30
Mängd (ton): 18,04 Kostnad totalt: 29824
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: