Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-21 Stoppdatum 2018-10-21
Mängd (ton): 54,00 Kostnad totalt: 55432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: