Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-22 Stoppdatum 2018-11-22
Mängd (ton): 17,65 Kostnad totalt: 20893
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: