Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-01 Stoppdatum 2018-08-01
Mängd (ton): 12,91 Kostnad totalt: 20438
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: