Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-22 Stoppdatum 2018-08-22
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 11018
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: